Bireysel/Grupla Psikolojik Danışma

Bireysel ve grupla yapılan görüşmelerde danışana, bireysel, sosyal, eğitsel, mesleki konu ve sorunları, gizlilik temeline dayalı, güvenli bir ortamda konuşma fırsatı sunulmaktadır. Danışanlarla, kişisel sorunlarını belirlemek ve saptanılan hedeflere ulaşmak için ortak bir çalışma yürütülmektedir.