İlkeler

  • Gizlilik:Verilen tüm hizmetler etik kurallar çerçevesinde gizli tutulur. RPDUAM’a başvuran öğrencilere ait kişisel bilgiler hiçbir kişi, birim ya da kurum ile kendisinin isteği ya da onayı olmadan paylaşılmaz.
  • Şartsız Kabul ve Saygı:Bir birey olarak bireysel farklılıklara her zaman saygı duyulur. Sahip olduğu inanç, değer ve özellikleri ne olursa olsun, öğrenciler her zaman saygıdeğer bireylerdir.
  • Saydamlık:Danışanların gündeme getirdikleri konu ve sorunları, onlarla birlikte içtenlik ve samimiyetle ele alınır ve ilgili konu üzerindeki duygu ve düşünceler gerçekçi bir şekilde ifade edilir.
  • Zamanlama: Randevuya tam zamanında gelmek önemlidir. Gelememe durumunda en geç bir gün önceden haber verilmesi gerekir.