Oryantasyon

Her eğitim-öğretim yılı başında, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne yeni gelen öğrencilerin üniversiteyi, akademik sistemi ve sosyal imkânları daha yakından tanıması için bir tanıtım programı düzenlenmektedir. Bu program, üniversite bünyesindeki ilgili tüm öğrenci hizmet birimleri ile akademik birimlerin ortak faaliyetiyle gerçekleştirilmektedir.